Hvad er en byggeskadeforsikring?

16. november 2017
Blogger

Hvad er en byggeskadeforsikring?

En byggeskadeforsikring er obligatorisk for professionelle bygherre, som skal sikre ejeren/lejeren. Formålet med forsikringen er at mindske antallet af byggeskader og omfanget af omkostningerne i forbindelse med udbedring af byggeskader.

Er du omfattet af en byggeskadeforsikring?

Byggeskadeforsikringen er obligatorisk ved byggeri, der skal bruges til helårsbeboelse. Dette gælder ligeledes, hvis ejendommen skal udlejes. Om du er omfattet af forsikringen, afhænger af, hvem der står for byggeprocessen:

  • Skal du have en typehusproducent til at opføre din bolig, skal firmaet bag typehuset tegne en byggeskadeforsikring.
  • Får du en totalentreprenør til at stå for opførelsen af byggeriet, skal han tegne byggeskadeforsikringen.
  • Får du en arkitekt til at tegne dit byggeri, hvor en entreprenør efterfølgende står for opførelsen af dit byggeri, er det entreprenørens pligt at tegne en byggeskadeforsikring.
  • Står du selv for udførelsen og dermed er bygherre for dit eget projekt, er du ikke forpligtet til at have en byggeskadeforsikring.

Hvad dækker en byggeskadeforsikring?

En byggeskadeforsikring dækker alvorlige byggeskader, som har betydning for boligens levetid og funktionalitet herunder:

  • Utætte tage
  • Sætningsrevner
  • Skævheder i gulve grundet sætningsskader
  • Skimmelsvamp på et areal over 400 cm2
  • Nærliggende risiko for byggeskader

1- og 5 års gennemgang er inkluderet i forsikringen.

Bygherren står for betalingen af byggeskadeforsikringen, som i gennemsnit svarer til 1,5% af boligens pris inkl. grund. Prisen er for det meste indregnet i din samlet pris, hvorfor du indirekte i de fleste tilfælde, betaler for forsikringen.

Byggeskadeforsikringen træder i kraft så snart du overtager boligen og dækker skader de første 10 år, som din husforsikring ellers ville dække. Derfor anbefaler vi, at du taler med dit forsikringsselskab om at få en lavere præmie, da de ikke skal dække for mulige omkostninger herved.

Fordelen ved en byggeskadeforsikring er, at det er forsikringsselskabets ansvar at rejse et erstatningskrav eller krav om at få fejl og mangler udbedret på vegne af dig. Vil forsikringsselskabet ikke dække din sag, kan du gå til Ankenævnet for Forsikring, hvor din klage vil blive behandlet.