Hvad er byggesjusk?

16. november 2017
Blogger

Hvad er byggesjusk?

Hos Andersen-tardini.dk har vi forsøgt at opsummere, hvad byggesjusk egentlig er – og hvordan du kan komme det til livs.

Det kan være svært at skelne mellem byggesjusk og reelle fejl og mangler. Ved byggesjusk har håndværkeren ikke været tilstrækkelig omhyggelig, og arbejdet er derfor ikke udført efter gældende regler, standarder, leverandørens forskrifter mv. Fejl og mangler kan dog nemt opstå under en byggeproces uden sjusk, da processen i sig selv er kompliceret.

Sådan kommer du byggesjusk i forkøbet

  • Tegn eller beskriv tingene grundigt, så arbejdet lever op til dine forventninger.
  • Sørg for, at din plan holder så langt hen ad vejen som muligt, da hurtige ændringer ofte resulterer i fejl.
  • Skal du i gang med et større projekt, kan du med fordel få hjælp af en professionel rådgiver, da dette vil minimere risikoen for byggesjusk.
  • Vælg dine materialer med omhu. Det kan ikke betale sig at spare på denne konto, da billigere materiale vil kræve oftere udskiftning.

Sådan vurderer du, om noget er byggesjusk

  • Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med din eller din rådgivers beskrivelse, er der tale om byggesjusk.
  • Er der noget der ikke lever op til dine forventninger, kan du ikke klandre håndværkeren, såfremt håndværkeren har arbejdet ud fra arbejdsbeskrivelsen.
  • Det kan ikke forventes af håndværkeren, at han kender til forskrifter uden for hans fagfelt. Har der været forskellige fagfolk indover opgaven, kan han ikke klandres ved fejl, da disse lettere opstår, når flere fagfelter mødes.

Byggesjusk opdages ikke altid under processen, men ofte først når byggeriet afsluttes eller når bygningen tages i brug. Nogle gange opdages byggesjusk først når boligen skal sælges og der i den forbindelse foretages en tilstandsrapport.

Jo tidligere i forløbet byggesjusk opdages, jo lettere og billigere er det at rette op på fejl og mangler. For at sikre dig selv bedst muligt, bør du have en skriftlig kontrakt med din håndværker og du kan have en rådgiver på under forløbet, som kan vurdere arbejdet løbende.

Læs mere om byggesjusk og hvordan du sikrer dig bedst mulige her